Petrolimex QUANGNINH

Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh

Petrolimex Quảng Ninh
02:49' CH - Thứ bảy, 31/08/2019

Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh

Địa chỉ: Khu I, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3846511

Fax: 0203.3845049

Giám đốc: Ông Đào Văn Giáp

+ Tổ chức kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm dầu mỡ nhờn, sơn, nước giặt bảo hiểm…phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và các vùng lân cận .

+ Mạng lưới phân phối với 50 cửa hàng xăng dầu, các đại lý/tổng đại lý rộng khắp tỉnh Quảng Ninh.

+ Sản lượng xuất bán đạt 280.000-290.000 m3/năm.

Quang Ninh Petroleum Enterprise

Add: Zone I, Bai Chay ward, Ha Long city, Quang Ninh province

Tel: (+84) 203.3846511

Fax: (+84) 203.3845049

Director: Mr.Dao Van Giap

+ Trade oil and other products including lubricant, paint, detergent, gas, insurance, etc…to meet requirements for the soscio-economic development in Quang Ninh province and nearby localities.

+ Distribution network of over 50 petrol stations, agents/general agents across Quang Ninh province.

+ Annual sales of 280.000-290.000 cu.m,tone.

Danh sách Cửa hàng Xăng dầu (CHXD)

List of Petrol Stations (P.S)

1

CHXD số 01 Cái Lân

P.S no 01 Cai Lan

2

CHXD số 02 Cẩm Thạch

P.S no 02 Cam Thach

3

CHXD số 03 Cẩm Thịnh

P.S no 03 Cam Thinh

4

CHXD số 04 Cửa Ông

P.S no 04 Cua Ong

5

CHXD số 05 Tiên Yên

P.S no 05 Tien Yen

6

CHXD số 06 Quảng Hà

P.S no 06 Quang Ha

7

CHXD số 07 Hải Tân

P.S no 07 Hai Tan

8

CHXD số 08 Hải Đông

P.S no 08 Hai Dong

9

CHXD số 10 Hà Phong

P.S no 10 Ha Phong

10

CHXD số 11 Kênh Đồng

P.S no 11 Kenh Dong

11

CHXD số 12 Hà Khẩu

P.S no 12 Ha Khau

12

CHXD số 13 Việt Hưng

P.S no 13 Viet Hung

13

CHXD số 14 Quảng Yên

P.S no 14 Quang Yen

14

CHXD số 15 Quảng Chính

P.S no 15 Quang Chinh

15

CHXD số 16 Trưng Vương

P.S no 16 Trung Vuong

16

CHXD số 17 Cầu Sến

P.S no 17 Cau Sen

17

CHXD số 18 Mạo Khê

P.S no 18 Mao Khe

18

CHXD số 19 Hưng Đạo

P.S no 19 Hung Dao

19

CHXD số 25 Đông Mai

P.S no 25 Dong Mai

20

CHXD số 29 Quảng Thành

P.S no 29 Quang Thanh

21

CHXD số 32 Thống Nhất

P.S no 32 Thong Nhat

22

CHXD số 48 Cao Xanh

P.S no 48 Cao Xanh

23

CHXD số 50 Hà Trung

P.S no 50 Ha Trung

24

CHXD số 52 Cao Thắng

P.S no 52 Cao Thang

25

CHXD số 53 Hải Yên

P.S no 53 Hai Yen

26

CHXD số 54 Hải Hòa

P.S no 54 Hai Hoa

27

CHXD số 58 Hà Khẩu

P.S no 58 Ha Khau

28

CHXD số 59 Minh Thành

P.S no 59 Minh Thanh

29

CHXD số 60 Vàng Danh

P.S no 60 Vang Danh

30

CHXD số 61 Quang Trung

P.S no 61 Quang Trung

31

CHXD số 67 Đông Triều

P.S no 67 Dong Trieu

32

CHXD số 69 Hồng Thái

P.S no 69 Hong Thai

33

CHXD số 81 Yên Than

P.S no 81 Yen Than

34

CHXD số 86 Thống Nhất

P.S no 86 Thong Nhat

35

CHXD số 96 Ninh Dương

P.S no 96 Ninh Duong

36

CHXD số 100 Cộng Hòa

P.S no 100 Cong Hoa

37

CHXD số 103 Quảng La

P.S no 103 Quang La

38

CHXD số 106 Tân Bình

P.S no 106 Tan Binh

39

CHXD số 110 Hải Tiến

P.S no 110 Hai Tien

40

CHXD số 116 Tiên Lãng

P.S no 116 Tien Lang

41

CHXD số 117 Quảng Minh

P.S no 117 Quang Minh

42

CHXD số 118 Phong Dụ

P.S no 118 Phong Du

43

CHXD số 119 Ba Chẽ

P.S no 119 Ba Che

44

CHXD số 120 Lê Lợi

P.S no 120 Le Loi

45

CHXD số 122 Đường Hoa

P.S no 122 Duong Hoa

46

CHXD số 123 Tràng Lương

P.S no 123 Trang Luong

47

CHXD số 124 Điền Xá

P.S no 124 Dien Xa

48

CHXD số 125 Hà Tu

P.S no 125 Ha Tu

49

CHXD số 126 Cẩm Sơn

P.S no 126 Cam Son

50

CHXD số 128 Thượng Yên Công

P.S no 128 Thuong Yen Cong

Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn