Petrolimex QUANGNINH
Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm
Vùng 1
15.070
15.370
14.970
15.260
14.250
14.530
12.310
12.550
12.110
12.350
10.030
10.230
Video
Loading...
Chúng tôi là PLX
Thông tin khuyến mại
Tin tập đoàn
  • 6T2020, tổng doanh thu SXKD đạt 53% KH

    14/07/2020 02:06' CH
    Sản lượng xuất bán trực tiếp Xăng dầu đạt 54% KH, bằng 107% CK; Sản lượng xuất bán DMN đạt 53% KH; Gas đạt 56% KH; Bảo hiểm đạt 58% KH; Tổng doanh thu hoạt động SXKD toàn Công ty là 887.043 tỷ đạt 53% KH;