Petrolimex QUANGNINH
Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm
Vùng 1
20.330
20.730
20.230
20.630
19.220
19.600
16.630
16.960
16.330
16.650
15.320
15.620
Video
Loading...
Chúng tôi là PLX
Thông tin khuyến mại
Tin tập đoàn
  • XNXD Quảng Ninh củng cố mạng lưới ATVSV

    12/09/2019 06:33' CH
    Công tác ATVSLĐ luôn có vị trí quan trọng trong việc hoạch định cũng như triển khai thực hiện các chính sách tại mỗi doanh nghiệp; đặc biệt tại các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu như Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh.