Petrolimex QUANGNINH

Xí nghiệp Xăng dầu K131

Petrolimex Quảng Ninh
02:44' CH - Thứ bảy, 31/08/2019

Xí nghiệp Xăng dầu K131

Địa chỉ: huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: 0225. 3673159

Fax: 0225. 3673173

Giám đốc: Ông Hoàng Thanh Hải

- Tiếp nhận, tồn chứa, xuất nhập và bơm chuyển xăng dầu.

- Tổ chức kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

- Sản lượng xuất bán đạt 40.000m3,tấn/năm.

- Quản lý kho K131 sức chứa 52.000m3, 02 tuyến đường ống bơm chuyển xăng dầu từ kho K131 (huyện Thủy Nguyên - thành phố Hải Phòng) đi kho Hải Dương (Xí nghiệp KVXD K132 - tỉnh Hải Dương) dài 40km và đi kho H102 (kho Thượng Lý - Công ty Xăng dầu Khu vực III) dài 25km.

- 04 tổ hợp bơm và 02 tổ hợp máy bơm thấp áp, lưu lượng 670 m3/giờ.

- Bến xuất đường bộ 800 m3/ngày.

K131 Petroleum Enterprise

Add: Thuy Nguyen district, Hai Phong city

Tel: (+84) 225. 3673159

Fax: (+84) 225. 3673173

Director: Mr. Hoang Thanh Hai

- Receive, store, export-import and transfer oil.

- Trade oil and petrolchemical products in Thuy Nguyen district, Hai Phong city.

- Annual sales of 40.000cu.m,tone.

- Manage the K131 warehouse with a capacity of 52.000cu.m; and 02 pipeline with 40km-long pipeline pumping oil from K131 warehouse (Thuy Nguyen district - Hai Phong city) to K132 warehouse (K132 Petroleum Enterprise - Hai Duong province) and the 25 km-long pipeline pumping oil to H102 warehouse (Thượng Lý oil warehouse - Petrolimex Hai Phong).

- Four pump complexes and two low-pressure pump complexes, with a flow of 670 cu.m per hour.

- Daily discharge of 800 cu.m into road tankers.

Danh sách Cửa hàng Xăng dầu (CHXD)

List of Petrol Stations (P.S)

1

CHXD số 24 Núi Đèo

P.S no 24 Nui Deo

2

CHXD số 71 Lưu Kiếm

P.S no 71 Luu Kiem

3

CHXD số 72 Thủy Sơn

P.S no 72 Thuy Son

4

CHXD số 23 Lại Xuân

P.S no 23 Lai Xuan

5

CHXD số 109 Quảng Thanh

P.S no 109 Quang Thanh

6

CHXD số 26 Minh Đức

P.S no 26 Minh Đuc

7

CHXD số 92 Tràng Kênh

P.S no 92 Trang Kenh

Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn