Petrolimex-Cửa hàng 26 hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch quý I năm 2022

 08:24 SA @ Thứ Sáu - 15 Tháng Tư, 2022

Ngày 14.4.2022, Giám đốc Xí nghiệp Xăng dầu (XNXD) K131 đã biểu dương và trao thưởng cho Petrolimex-Cửa hàng 26 về thành tích hoàn thành toàn diện nhiệm vụ SXKD quý I năm 2022.

Quý I năm 2022,hoạt động kinh doanh xăng dầu gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Người dân vẫn còn hạn chế đi lại, giá xăng dầu liên tục tăng do ảnh hưởng bởi chiến tranh Nga – Ukraina nên nhiều doanh nghiệp vận tải phải cắt giảm chuyến, hoạt động cầm chừng đã làm ảnh hưởng rất lớn đến kết quả kinh doanh tại các cửa hàng.

Tuy nhiên, vượt qua khó khăn Petrolimex-Cửa hàng 26 đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch quý I năm 2022, cụ thể: Xăng dầu sáng đạt 108%, DMN đạt 111%, chất tẩy rửa JANA đạt 112%, bảo hiểm đạt 115% kế hoạch bình quân quý, CBCNV-NLĐ luôn chấp hành tốt nội quy, quy định của các cấp, đơn vị an toàn và đã được Giám đốc Xí nghiệp biểu dương, khen thưởng.

Thay mặt Lãnh đạo Xí nghiệp, ông Hoàng Thanh Hải - Giám đốc Xí nghiệp đã ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của Petrolimex-Cửa hàng 26 đồng thời yêu cầu các Cửa hàng tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng dịch vụ bán hàng, phát triển thêm khách hàng để gia tăng sản lượng, thực hiện tốt nội quy, quy định của Tập đoàn, Công ty, phấn đấu cùng Xí nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch SXKD được giao năm 2022.

Ông Hoàng Thanh Hải - Giám đốc Xí nghiệp trao thưởng cho Petrolimex-Cửa hàng 26

Ông Phạm Văn Tám - Cửa hàng trưởng Petrolimex-Cửa hàng 26 phát biểu tại Hội nghị

Nguồn:  Trịnh Ngọc Tuấn - Phó trưởng phòng TCHC XNXD K131  -  Công ty Xăng dầu B12
Petrolimex Quảng Ninh