Hội nghị Công tác tập hợp và phân bổ chi phí

 02:49 CH @ Thứ Sáu - 23 Tháng Tám, 2019

Ngày 23-24.8.2019, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) tổ chức Hội nghị về Công tác tập hợp và phân bổ chi phí tại hội trường khách sạn Hạ Long Plaza, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Toàn cảnh Hội nghị

Ông Lưu Văn Tuyển - Phó tổng giám đốc Tập đoàn chủ trì Hội nghị cùng sự tham dự của ông Nguyễn Bá Tùng - Kế toán trưởng Tập đoàn; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các ban: ban Kiểm soát, ban Kiểm toán, ban Tài chính - Kế toán, ban Chính sách kinh doanh và bán buôn, ban Kinh doanh bán lẻ, ban Công nghệ Thông tin, ban Tổ chức Nhân sự cùng lãnh đạo và chuyên viên phòng Kế toán - Tài chính của 11 Công ty Xăng dầu thuộc Petrolimex.

Năm 2012,Tập đoàn chính thức triển khai đồng bộ giải pháp quản trị nguồn lực doanh nghiệp SAP-ERP tại các đơn vị thành viên. Từ đó đến nay, công tác quản trị chi phí trên toàn Tập đoàn luôn được thực hiện đầy đủ và đảm bảo tính chính xác.

Hội nghị đã tập trung trao đổi, thảo luận về thực trạng tập hợp, phân bổ và hạch toán chi phí kinh doanh hiện nay tại các Công ty Xăng dầu. Đại diện các đơn vị thành viên đã tích cực đóng góp ý kiến về các nguyên tắc, phương pháp tập hợp, phân bổ và hạch toán chi phí trong toàn Tập đoàn, tạo nên sự thống nhất trong công tác quản trị chi phí, làm cơ sở đánh giá sát hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị và xây dựng kế hoạch tài chính cho các năm tiếp theo.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Chủ tọa điều hành Hội nghị

Ông Lưu Văn Tuyển - Phó tổng giám đốc Petrolimex phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ông Lê Thế Anh - Phó trưởng ban Tài chính Kế toán Tập đoàn phân tích thực trạng tập hợp, phân bổ và hạch toán chi phí

Bà Đặng Hồng Liên - Phó trưởng ban Tài chính Kế toán Tập đoàn trình bày phương án thống nhất việc tập hợp, phân bổ và hạch toán chi phí

Ông Nguyễn Bá Tùng - Kế toán trưởng Tập đoàn phát biểu tại Hội nghị

Đại diện các đơn vị thảo luận, đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Các cán bộ, chuyên viên tập trung nghiên cứu tài liệu tại Hội nghị

Nguồn:  Nguyễn Hà Ngân  -  CV phòng HCTH
Petrolimex Quảng Ninh