Công ty Xăng dầu B12 thông báo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: "Kiểm định/Hiệu chuẩn PTĐ lắp đặt trên thiết bị thử nghiệm"

 04:13 CH @ Thứ Hai - 21 Tháng Mười Một, 2022

Công ty Xăng dầu B12 thông báo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: "Kiểm định/Hiệu chuẩn PTĐ lắp đặt trên thiết bị thử nghiệm"

Nguồn:  Công ty Xăng dầu B12
Petrolimex Quảng Ninh