Cảng dầu B12 thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: "Xây dựng phương án bảo vệ công trình hàng hải - Cảng dầu B12"

 08:50 SA @ Thứ Sáu - 18 Tháng Mười Một, 2022

Cảng dầu B12 thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: "Xây dựng phương án bảo vệ công trình hàng hải - Cảng dầu B12"

Nguồn:  Cảng dầu B12
Petrolimex Quảng Ninh