Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh

Petrolimex Quảng Ninh
02:49' CH - Thứ bảy, 31/08/2019

Địa chỉ: Khu I, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3846511

Fax: 0203.3845049

Giám đốc: Ông Đào Văn Giáp

Ông Đào Văn Giáp - Giám đốc Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Là đơn vị bán lẻ lớn nhất toàn Công ty với nhiệm vụ trực tiếp kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm dầu mỡ nhờn, sơn, nước giặt bảo hiểm…phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và các vùng lân cận.

- Trực tiếp quản lý hơn 50 cửa hàng xăng dầu, các đại lý/tổng đại lý rộng khắp tỉnh Quảng Ninh.

- Sản lượng xuất bán bình quân đạt 280.000-290.000 m3/năm.

Toàn cảnh Cửa hàng Xăng dầu

Quang Ninh Petroleum Enterprise

Add: Zone I, Bai Chay ward, Ha Long city, Quang Ninh province

Tel: (+84) 203.3846511

Fax: (+84) 203.3845049

Director: Mr.Dao Van Giap

+ Trade oil and other products including lubricant, paint, detergent, gas, insurance, etc…to meet requirements for the soscio-economic development in Quang Ninh province and nearby localities.

+ Distribution network of over 50 petrol stations, agents/general agents across Quang Ninh province.

+ Annual sales of 280.000-290.000 cu.m,tone.

Thực hiện quy trình bán hàng 5 bước

TTDanh sách CHXDĐịa chỉ
1Petrolimex-Cửa hàng 1phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
2Petrolimex-Cửa hàng 2phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
3Petrolimex-Cửa hàng 3phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
4Petrolimex-Cửa hàng 4phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
5Petrolimex-Cửa hàng 5thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
6Petrolimex-Cửa hàng 6thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh
7Petrolimex-Cửa hàng 7thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh
8Petrolimex-Cửa hàng 8xã Hải Đông, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
9Petrolimex-Cửa hàng 10phường Hà Phong, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
10Petrolimex-Cửa hàng 12phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
11Petrolimex-Cửa hàng 13phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
12Petrolimex-Cửa hàng 14phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
13Petrolimex-Cửa hàng 15xã Quảng Chính, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh
14Petrolimex-Cửa hàng 16phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
15Petrolimex-Cửa hàng 17phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
16Petrolimex-Cửa hàng 18phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
17Petrolimex-Cửa hàng 19phường Hưng Đạo, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
18Petrolimex-Cửa hàng 25phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
19Petrolimex-Cửa hàng 29xã Quảng Thành, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh
20Petrolimex-Cửa hàng 32xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
21Petrolimex-Cửa hàng 48phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
22Petrolimex-Cửa hàng 50 phường Hà Trung, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
23Petrolimex-Cửa hàng 52phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
24Petrolimex-Cửa hàng 53phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
25Petrolimex-Cửa hàng 54phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
26Petrolimex-Cửa hàng 58phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
27Petrolimex-Cửa hàng 59phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
28Petrolimex-Cửa hàng 60phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
29Petrolimex-Cửa hàng 61phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
30Petrolimex-Cửa hàng 67phường Đông Triều, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
31Petrolimex-Cửa hàng 69xã Hồng Thái, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
32Petrolimex-Cửa hàng 81thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
33Petrolimex-Cửa hàng 84thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh
34Petrolimex-Cửa hàng 86xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
35Petrolimex-Cửa hàng 96phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
36Petrolimex-Cửa hàng 100phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
37Petrolimex-Cửa hàng 103xã Quảng La, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
38Petrolimex-Cửa hàng 106thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh
39Petrolimex-Cửa hàng 108phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
40Petrolimex-Cửa hàng 110xã Hải Tiến, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
41Petrolimex-Cửa hàng 116xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
42Petrolimex-Cửa hàng 117xã Quảng Minh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh
43Petrolimex-Cửa hàng 118xã Phong Dụ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
44Petrolimex-Cửa hàng 119thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh
45Petrolimex-Cửa hàng 120xã Lê Lợi, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
46Petrolimex-Cửa hàng 122xã Đường Hoa, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh
47Petrolimex-Cửa hàng 123xã Tràng Lương, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
48Petrolimex-Cửa hàng 124xã Điền Xá, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
49Petrolimex-Cửa hàng 125phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
50Petrolimex-Cửa hàng 126phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
51Petrolimex-Cửa hàng 128xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
52Petrolimex-Cửa hàng 51phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn