Xí nghiệp Kho vận Xăng dầu K132

Petrolimex Quảng Ninh
02:47' CH - Thứ tư, 26/03/2014

Địa chỉ: km 9, đường Nguyễn Lương Bằng, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.3896266

Fax: 0220.3890333

Giám đốc: Ông Vũ Tá Cường

Ông Vũ Tá Cường - Giám đốc Xí nghiệp Kho vận Xăng dầu K132

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Tổ chức tiếp nhận, dự trữ, bảo quản xăng dầu, vận chuyển xăng dầu bằng đường ống.

- Tổ chức thực hiện công tác đầu tư xây lắp, sửa chữa, bảo dưỡng các công trình xăng dầu và hệ thống trang thiết bị công nghệ phục vụ các hoạt động kinh doanh xăng dầu.

- Bơm chuyển xăng dầu cho kho H101 (Tổng kho Đức Giang) , kho K133 (Hà Nội) và kho K135 (Phủ Lý - Hà Nam) qua hệ thống tuyến ống dài 100km, xuất hàng qua bên xuất đảm bảo xăng dầu trên địa bàn Hải Dương, Hưng Yên và Thái Bình.

- Quản lý kho K132, kho xăng dầu Hải Dương với tổng sức chứa 53.000m3.

- 06 tổ hợp bơm công suất 500 m3/giờ.

- Bến xuất đường bộ 1.300 m3/ngày.

Toàn cảnh Trụ sở Văn phòng Xí nghiệp

K132 Petroleum Enterprise

Add: Nguyễn Lương Bằng street, Hai Duong city, Hai Duong province

Tel: (+84) 220.3896266

Fax: (+84) 220.3890333

Director: Mr. Vu Ta Cuong

- Receive, store, preserve oil, transport oil through pipelines.

- Provide construction and installation, repair and maintenance services for petroleum projects and the system of technological infrastructur for petroleum business.

- Conduct oil transfer to H101 warehouse (Duc Giang Oil Depot), K133 warehouse in Ha Noi and K135 warehouse in Phu Ly - Ha Nam through a 100km-long system of pipelines, and ensure sufficient fuel supply for the provinces of Hai Duong, Hung Yen and Thai Binh.

- Manage the K132 oil warehouse, Hai Duong oil warehouse with total capacity of 53.200cu.m.

- Six pump complexes with a capacity of 500 cu.m/h

- Daily discharge of 1.300 cu.m

\

Toàn cảnh kho xăng dầu Hải Dương

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn