01:42 CH @ Thứ Năm - 18 Tháng Mười, 2018

Kinh doanh nước sạch là hoạt động cung cấp nguồn nước sạch phục vụ kinh doanh được nhập từ nguồn nước quốc gia cho các phương tiện tàu, sà lan của khách hàng.

Hiện nay, Cảng dầu B12 đã đầu tư các bể chứa với tổng dung tích 400 m3 được đấu nối với công nghệ ống dẫn tới cầu tàu 40.000 DWT, cầu 5.000 DWT và cầu 500 DWT cung cấp cho các tàu cập vào Cảng dầu B12; 01 xà lan vận chuyển với sức chứa 200m3 cung cấp cho các khách hàng có nhu cầu mua nước sạch bên ngoài Cảng dầu B12.

Phương thức: Xuất khẩu cho các tầu biển nước ngoài và xuất bán nội địa cho các tàu, xà lan.

Đối với khách hàng có nhu cầu mua nước sạch tại Cảng: Cảng dầu B12 xuất bán qua hệ thống đồng hồ được lắp đặt tại các cầu tầu của Cảng dầu B12 gồm: Cầu 40.000 DWT, Cầu 5.000 DWT và Cầu 500 DWT.

Đối với khách hàng có nhu cầu mua nước sạch bên ngoài Cảng B12: Cảng dầu B12 có phương tiện sà lan BC04 với sức chứa 200 m3 nước sạch để vận chuyển và bơm qua đồng hồ cho các tầu, sà lan của khách hàng.

Hình ảnh sà lan BC04 với sức chứa 200m3

Địa chỉ liên hệ:

Tên giao dịch: Cảng dầu B12 - Công ty Xăng dầu B12

Địa chỉ : Khu I - phường Bãi Cháy - TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh - Việt Nam.

Website: http:// b12.petrolimex.com.vn

Điện thoại liên hệ: 0203.3846.360.

Fax: 0203.3847.091/ 0203.3844.507.

Danh sách cán bộ thực hiện giao dịch.

1.Ông Từ Minh Kiên - Trưởng phòng. ĐT: 0904.384868.

2. Bà Đào Thanh Hương -Phó trưởng phòng. ĐT: 0903 202 979.

3. Ông Vũ Đức Hòa - Chuyên viên. ĐT: 0913.264492.

Nguồn:  BBT Website
Petrolimex Quảng Ninh