02:33 CH @ Thứ Bảy - 31 Tháng Tám, 2019

Địa chỉ: Khu I, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3848102

Fax: 0203.3847091

Giám đốc: Ông Vũ Văn Cần

Ông Vũ Văn Cần - Giám đốc Cảng dầu B12

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Là cảng biển lớn nhất của Petrolimex tại khu vực phía Bắc, tiếp nhận được tàu có trọng tải 40.000DWT.

- Tổ chức tiếp nhận, bảo quản, bơm chuyển xăng dầu

- Kinh doanh xăng dầu, các sản phẩm hóa dầu và dịch vụ cảng biển.

- 01 cầu tiếp nhận tàu 40.000DWT, 01 cầu 5.000DWT, 02 bến xuất sà lan 500DWT.

- Năng lực tiếp nhận 6 triệu tấn,m3 xăng dầu mỗi năm.

- Xuất đường thủy trên 1,1 triệu tấn,m3 xăng dầu mỗi năm.

- Quản lý kho xăng dầu Bãi Cháy sức chứa 90.000m3.

Toàn cảnh hệ thống cầu cảng tiếp nhận xăng dầu và kho xăng dầu Bãi Cháy

B12 Oil Terminal:

Add: Zone I, Bai Chay ward, Ha Long city, Quang Ninh province

Tel: (+84) 203.3848102

Fax: (+84) 203.3847091

Director: Mr.Vu Van Can

Petrolimex’s largest terminal in the north, capable of receiving 40.000DWT tankers.

- Receive, maintain, oil transfer pumps.

- Trade oil and gas and petrochemicals and provide seaport services.

- One gantry capable of receiving 40.000 DWT tankers, one gantry capable of receiving 5.000 DWT tankers and two barges of 500 DWT.

- Annual capacity: 6 million tonne, cubic meter.

- Annual discharge of some 1.1 million tone, cubic meter on marine tankers.

- Manage an oil warehouse named Bai Chay with a capacity of 90.000cu.m.

Nguồn:  Petrolimex Quảng Ninh
Petrolimex Quảng Ninh