Đại lý cung cấp dịch vụ bảo hiểm Petrolimex (Pjico)

 09:46 SA @ Thứ Tư - 24 Tháng Mười, 2018

Hiện tại Petrolimex Quảng Ninh là đại lý cung cấp các dịch vụ bảo hiểm của Petrolimex (PJICO).

Các loại hình kinh doanh bảo hiểm bao gồm:

1. Bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn con người;

2. Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại;

3. Bảo hiểm xây dựng và lắp đặt;

4. Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường bộ, đường biển, đường sông, đường sắt và đường hàng không;

5. Bảo hiểm thân tàu, trách nhiệm dân sự chủ tàu;

- Đối với tàu biển và tàu pha sông biển;

- Đối với tàu sông, tàu cá;

6. Bảo hiểm trách nhiệm chung;

7. Bảo hiểm hàng không;

8. Bảo hiểm xe cơ giới;

9. Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh;

10. Bảo hiểm cháy, nổ tự nguyện;

11. Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính;

12. Bảo hiểm nông nghiệp;

13. Bảo hiểm bắt buộc:

- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe ô tô;

- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ mô tô, xe máy;

- Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với hoạt động tư vấn pháp luật;

- Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm;

- Bảo hiểm cháy, nổ;

- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của người vận chuyển hàng không đối với hành khách.

Thông tin liên hệ:

1. Công ty Xăng dầu B12

- Đại diện liên lạc: Bà Trần Thị Hương - Phó trưởng phòng KDTH

- Địa chỉ: Khu 1, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Số điện thoại: 0203 3846360 - fax: 0203 3846349 – DĐ: 0915705128

- Mã số thuế: 5700101690

2. Cảng dầu B12:

- Đại diện liên lạc: Bà Lại Thị Kim Thoa - Phó trưởng phòng Kế toán.

- Địa chỉ: Khu 1, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Số điện thoại: 0203. 3515289 - Fax: 0203. 3847091.DD: 0904485098

- Mã số thuế: 5700101690-013

3. Chi nhánh Xăng dầu Quảng Ninh:

- Đại diện liên lạc: Bà Đàm Thị Thịnh -Trưởng phòng Kế toán

- Địa chỉ: Khu 1, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Số điện thoại: 0203. 3846511 -Fax: 0203. 3845049 - DĐ: 0936211198

- Mã số thuế: 5700101690-012

4. Xí nghiệp Kho vận Xăng dầu K130:

- Đại diện liên lạc: Bà Nguyễn Thị Chiên - Phó trưởng phòng Kế toán

- Địa chỉ: Khu 6, phường Hà Khẩu, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Số điện thoại: 0203. 3845004 -Fax: 0203. 3511690 - DĐ: 0977931634

- Mã số thuế: 5700101690-010

5. Xí nghiệp Kho vận Xăng dầu K132:

- Đại diện liên lạc: Ông Nguyễn Thái Học- Trưởng phòng Kinh doanh.

- Địa chỉ: Km số 4 Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương, T.Hải Dương

- Số điện thoại: 0220. 3898369 -Fax: 0220. 3890333 - DĐ: 0912834855

- Mã số thuế: 5700101690-011

6. Xí nghiệp Xăng dầu K131:

- Đại diện liên lạc: Ông Nguyễn Mạnh Cường - Trưởng phòng Kế toán

- Địa chỉ: Xã Kỳ Sơn – huyện Thủy Nguyên – TP. Hải Phòng

- Số điện thoại: 0225.3673159 -Fax: 0225.3673173 - DĐ: 0906179113

- Mã số thuế: 5700101690-005

Hình ảnh về danh hiệu của Bảo hiểm Pjico:

Nguồn:  BBT Website
Petrolimex Quảng Ninh